Mere za smanjenje brojnosti glodara

Mere za smanjenje brojnosti glodara

Uprava za zaštitu bilja tokom leta, nakon dobijenih izveštaja sa terena i obilaska ugroženih područja, 25. avgusta 2014. godine, izdala saopštenje o mehaničkim i hemijskim merama suzbijanja glodara (postavljeno na zvaničnom sajtu Ministarstva www.mpzzs.gov.rs). Podsećamo da je u cilju smanjenja brojnosti poljskih glodara, potrebno izvršiti pravovremeno i organizovano suzbijanje, koje će obuhvatiti što veće površine, kako poljoprivredne tako i nepoljoprivredne, i to uz saradnju i koordinaciju svih nadležnih organa i službi na terenu.

Mehaničke mere:

  • zaoravanje strništa dubokim oranjem i druge mehaničke mere;
  • preoravanje useva u kojim je kojima je konstatovan visok procenat šteta;
  • gde je to moguće duboko oranje graničnih neobrađenih površina ili košenje;
  • košenje međa, utrina i drugih nepoljoprivrednih površina.

Hemijske mere:

Na ugroženim poljoprivrednim površinama primenjivati rodenticidne mamke.

Preporučuje se primena parafinskih (impregniranih) rodenticidnih mamaka na bazi cink-fosfida i mamka na bazi bromadiolona. Mamci na bazi bromadiolona preporučuju se za primenu u jesenjem periodu, nakon setve ozimih useva. Mamci se primenjuju u skladu sa uputstvom za primenu, po suvom vremenu. Mamci se ne smeju ostavljati na površini zemlje, već se postavljaju u aktivne rupe glodara ili u kutijama za izlaganje mamaka, kako bi se izbeglo trovanja domaćih životinja, divljači, prirodnih neprijatelja i zagađenje životne sredine. Mamci se ne smeju primenjivati po kiši, posle kiše i u izrazito vlažnom zemljištu. Mamci se ne postavljaju golom rukom, već plastičnim ili metalnim kašičicama ili čašama. Površine tretirane rodenticidnim mamcima se moraju redovno obilaziti, najmanje jednom u 10 dana. Uginuli glodari i ostaci konzumiranih mamaka se moraju sakupljati, kako bi se sprečila sekundarna trovanja prirodnih neprijatelja glodara, a naročito ptica. Sakupljeni uginuli glodari i ostaci konzumiranih mamaka se moraju ukloniti na bezbedan način.

Rodenticidne, koji su klasifikovani i obeleženi kao naročito opasni, mogu primenjivati samo pravna lica i preduzetnici upisani u Registar pružalaca usluga za obavljanje operativnih usluga – dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u oblasti zaštite bilja i biljnih proizvoda. Spisak  pružalaca usluga u oblasti sredstava za zaštitu bilja za pružanje operativnih usluga – dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija u oblasti zaštite bilja i biljnih proizvoda možete preuzeti na sledećem linku www.uzb.minpolj.gov.rs.