Uputstva i smernice za postupanje u područjima pogođenim ili ugroženim poplavama

Uprava za veterinu pripremila je niz uputstava i smernica za postupanje u područjima pogođenim ili ugroženim poplavama kako bi se na što stručniji način sprovele veterinarsko-sanitarne mere od strane veterinarskih organizacija, sprečilo pojavlјivanje zaraznih bolesti životinja i lјudi a građanima olakšao povratak u svoje domove.

 

Uputstvo za sprovođenje mera uklanjanja leševa uginulih životinja, čišćenje, sanitarno pranje, dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju objekata iz veterinarske delatnosti

Uputstvo za postupanje sa sporednim proizvodima životinjskog porekla u područjima pogođenim poplavama

Uputstvo o načinu postupanja sa pošilјkama životinja

Uputstvo kako se treba ponašati u slučaju susreta sa zmijama u poplavlјenom području

Uputstvo za postupanje u slučaju kontakta zmija i drugih vrsta životinja u područjima pogođenim poplavama

Uprava za veterinu sprovodi sve aktivnosti iz oblasti veterinarstva u poplavlјenim područjima u koordinaciji sa drugim službama, posebno Ministarstvom zdravlјa, dok je veterinarska inspekcija direktno uklјučena u rad okružnih i opštinskih štabova za vanredne situacije.