Promocija zdravstvenog turizma Srbije u Nemačkoj

Profesor-Peter-Becker-međunarodni-konsultatnt-za-razvojne-projekte-u-turizmu

Promocija zdravstvenog turizma Srbije u Nemačkoj – tema je radionice koja je održana u sredu, 7. juna 2017. godine u kongresnoj sali hotela “Beograd” u Čačku. Organizacija WITOS iz Nemačke koju čine eksperti iz oblasti zdravstvenog turizma i marketinga u turizmu, predstavili su projekat kojim su obuhvaćene banje – rehabilitacioni centri iz Srbije. Izabrane banje poseduju odgovarajuće kapacitete za rehabilitaciju i smeštaj, a realizacijom ovog projekta, otvaraju se nove mogućnosti za promociju na nemačkom i evropskom turističkom tržištu. Turistička organizacija Čačka na štandu sa Turističkom organizacijom Srbije, na Sajmu turizma ITB u Berlinu, predstavila je u martu ove godine i ponudu u oblasti zdravstvenog i medicinskog turizma, uz učešće Atomske banje Gornja Trepča i time inicirala održavanje ovog značajnog stručnog skupa u Čačku. Realizaciju ove radionice podržao je grad Čačak, a pored rukovodstva devet banja izabranih projektom i grada Čačka, skupu su prisustvovali i državni sekretar Ministarstva zdravlja Republike Srbije dr Meho Mahmutović, savetnica u resoru turizma u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija dr Nata Ćirić predstavnici Turističke organizacije Srbije, doktori Udruženja privatnih doktora medicine i stomatologije iz Čačka.