INFORMACIJE O POPLAVAMA

Zavod za javno zdravlje Čačak

OBAVEŠTENJE - DEZINFEКCIJA DOMAĆINSTAVA NAКON POPLAVE

Građani kojima je potrebna dezinfekcija domaćinstva nakon poplave da se jave Zavodu za javno zdravlje Čačak na telefon 032 / 225 019 u vremenu od 7-19 časova.

 

 

Grb Čačka

Obrasce za prijavu štete od klizišta i poplava možete preuzeti sa sajta Grada Čačka: