Naredba gradskog štaba - 15.5.2014.

Grb ČAČKA

Gradski štab za vanredne situacije na teritoriji grada Čačka, na sednici održanoj 15. maja 2014. godine, doneo je

N A R E D B U

1. Nalaže se  javnim preduzećima i ustanovama da ljudstvo, mehanizaciju, opremu i druga sredstva stave na raspolaganje za odbranu od poplava na kritičnim tačkama, koje aktivnosti će organizovati i kojima će koordinirati Rade Radovanović, direktor VAD „Morava“ Čačak, Jovanka Ćirković, šef RJ „Zapadna Morava“ Čačak, Nebojša Jelušić i Miloš Čakanović, predstavnici JP „Gradac“ Čačak.

2. Nalaže se Milanu Bojoviću, pomoćniku gradonačelnika za oblast mesne samouprave i infrastrukturu, i Zoranu Belčeviću, direktoru Centra za socijalni rad grada Čačka da koordiniraju aktivnosti na evakuaciji i smeštaju ugroženog stanovništva sa poplavljenog područja na teritoriji grada Čačka, a koje stanovništvo će biti smešteno u OŠ „Sveti Sava“ Čačak i Medicinskoj školi u Čačku.

 

3. Obezbeđenje lanč paketa za potrebe evakuisanog stanovništva vršiće Crveni krst Čačak kojim aktivnostima će koordinirati Milan Bojović, pomoćnik  gradonačelnika i Biljana Davidović, sekretar Crvenog krsta Čačak.

4. Praćenje, procenu i analizu zdravstvenog stanja stanovništva, vršiće Zavod za javno zdravlje Čačak kojim aktivnostima će koordinirati Ana Mišović, direktor Zavoda.

 

Gradski štab za vanredne situacije na teritoriji grada Čačka - Кomandant mr Vojislav Ilić 

 

 

Gradski štab za vanredne situacije na teritoriji grada Čačka, na sednici održanoj  15. maja  2014. godine,  doneo je

Z A К LJ U Č A К

1. Gradski štab za vanredne situacije na teritoriji grada Čačka, predlaže gradonačelniku grada Čačka da donese odluku o prekidu obrazovno-vaspitnog rada u svim osnovnim i srednjim školama na teritoriji grada Čačka, i to za dane 15. i 16. maj 2014. godine, zbog nastupanja elementarne nepogode – poplave.

2. Gradski štab za vanredne situacije na teritoriji grada Čačka, predlaže gradonačelniku grada Čačka da donese odluku o prekidu obrazovno-vaspitnog rada u predškolskim ustanovama na teritoriji grada Čačka, dana 16. maj 2014. godine, zbog nastupanja elementarne nepogode – poplave.