PROMOCIJA MEDICINSKOG TURIZMA

Promocija medicinskog turizma

Turistička organizacija Čačka i Udruženja privatnih doktora medicine i stomatologije iz Čačka, juče su u hotelu Aveny u Čačku potpisali protokol o saradnji.

Udruženje privatnih doktora medicine i stomatologije iz Čačka okuplja velikibroj privatnih savremeno opremljenih klinika i ordinacija sa stručnim kadrom koji zadovoljava najviše standarde medicinske prakse. Medicinski turizam je oblik turizma koji predstavljaobjedinjenu medicinsku uslugu sa turističkom ponudom destinacije ukojoj se realizuje. Protokolom o saradnji između Turističkeorganizacije Čačka i Udruženja privatnih doktora medicine i stomatologije, intenziviraće se saradnja između TOČ i Udruženja. Konkretnim programima u oblasti medicinskog turizma, TOČ će pružiti podršku u promociji i realizaciji programa boravka u Čačku, namenjenoj korisnicima medicinskih usluga koji dolaze iz inostranstva, kao i u organizaciji stručnih skupova i događaja u oblasti medicine i turizma koji se održavaju u zemlji iinostranstvu.

Promocija medicinskog turizma