COVID-19 (korona virus)

COVID 19

Delujmo preventivno i budimo odgovorni prema sebi i drugima!
KONTAKTIRAJTE NAS
Telefoni epidemiološke službe za sve informacije

Specijalni broj Ministarstva zdravlja za pitanja u vezi sa koronavirusom: 064 8945 325

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut": 011 2684 566

Zavod za javno zdravlje Čačak: 032 310 365, 064 863 8802, 064 863 8800

Imenik svih zdravstvenih ustanova u Srbii, COVID 19 možete pogledati OVDE

 Broj telefona pozivnog centra za pružanje informacija i pomoć građanima na teritoriji grada Čačka: 032 309 111, 0800 112 032 

Novi korona virus (CoV) je novi soj Korona virusa, nazvan Koronavirusna bolest 2019 (COVID-19). „CO“ znači korona, „VI“ za virus i „D“ za bolest.

COVID-19 je novi virus povezan sa istom porodicom virusa kao što su teški akutni respiratorni sindrom (SARS) i neke vrste prehlada.

NOVI KORONA VIRUS - KAKO DA SE ZAŠTITITE?

 • Često perite ruke sapunom i vodom (u trajanju najmanje 20 sekundi) ili koristite sredstvo za dezinfekciju na bazi 70% alkohola.
 • Izbegavajte bliski kontakt sa osobama koje imaju povišenu temperaturu, kijaju i/ili kašlju.
 • Izbegavajte pozdravljanje rukovanjem i ljubljenjem, a sa sagovornicima održavajte razdaljinu od najmanje jednog metra.
 • Ako kašljete ili kijate prekrijte usta i nos nadlakticom ili papirnom maramicom. Maramicu odmah bacite u kantu za otpatke sa poklopcem i operite ruke.
 • Često provetravajte prostorije u kojima boravite.
 • Izbegavajte okupljanja sa većim brojem ljudi u zatvorenom prostoru.
 • Ne uzimajte antibiotike na svoju ruku.
 • Masku koristite samo ako kijate ili kašljete ili ukoliko negujete bolesne.


PREPORUKE ZA OSETLjIVE GRUPE STANOVNIŠTVA

Infekcija korona virusom u oko 80% slučajeva uzrokuje blagu bolest i većina obolelih se oporavlja dok 6% ima teški oblik bolesti sa komplikacijama. Najveći broj teških oblika bolesti registrovan je kod osoba starijih od 60 godina i osoba sa hroničnim bolestima (bolesti srca i krvnih sudova, hronične bolesti disajnih organa, šećerna bolest). Starije osobe i osobe sa hroničnim bolestima treba da se pridržavaju istih opštih mera zaštite kao i opšta populacija i da koriste svoju uobičajenu terapiju prema savetu lekara.

Mere zaštite:

 • Često perite ruke vodom i sapunom (u trajanju od najmanje 20 sekundi) ili sredstvima koja sadrže 70% alkohol.
 • Izbegavajte bliski kontakt sa osobama koje imaju povišenu telesnu temperaturu, kijaju i/ili kašlju.
 • Izbegavajte pozdravljanje rukovanjem i ljubljenjem, a sa sagovornicima održavajte razdaljinu od najmanje jednog metra.
 • Ne dirajte oči, nos i usta neopranim rukama.
 • Ako kašljete ili kijate, prekrijte usta i nos nadlakticom ili papirnom maramicom. Maramicu odmah bacite u kantu za otpatke sa poklopcem i ruke odmah operite.
 • Hiruršku masku koristite ako kijate i kašljete ili ukoliko negujete bolesnog člana porodice dok se maska ne ovlaži. Nakon skidanja maske obavezno temeljno oprati ruke.
 • Često provetravajte prostorije u kojima boravite.
 • Izbegavajte boravak u zatvorenom prostoru sa većim brojem ljudi- sredstva javnog prevoza u vreme većih dnevnih gužvi, odlazak u supermarkete, tržne centre i druga mesta javnog okupljanja (npr. bioskopi, pozorišta, sportske manifestacije).
 • Ukoliko imate zakazan lekarski pregled ili vam je potreban recept za lekove koje redovno uzimate, kontaktirajte lekara telefonom.
 • Ne uzimajte antibiotike na svoju ruku.
 • Održavajte higijenu životnog prostora


KAKO DA SE ZAŠTITITE OD INFEKCIJE NOVIM KORONA VIRUSOM?

Često perite ruke sapunom i vodom ili sredstvima za suvo pranje ruku na bazi alkohola.

Zašto? Ukoliko se na vašim rukama nalazi virus, pranjem ruku sapunom i vodom i čišćenjem ruku sredstvom za suvo pranje na bazi alkohola ubijate virus.


KADA TREBA PRATI RUKE?

PRE:

 • neposrednog kontakta sa hranom i pripreme hrane
 • dodirivanja usta, nosa i očiju
 • kontakta sa bolesnikom

POSLE:

 • brisanja nosa, kašljanja, kijanja upotrebe toaleta
 • kontakta sa životinjama
 • rukovanja otpadom ili čišćenja prostorija
 • vožnje gradskim prevozom ili dodirivanja predmeta koji su u dodiru sa velikim brojem ljudi
 • kontakta sa bolesnikom

 

KOLIKO DUGO TREBA PRATI RUKE? Pranje ruku treba da traje najmanje 20 sekundi.

Kada kašljete i kijete: pokrijte usta i nos povijenim laktom ili maramicom. Maramicu odmah bacite u kantu za otpatke sa poklopcem i operite ruke na propisan način.

Zašto? Ovim se sprečava da se bakterije i virusi šire kroz vazduh i zadržavaju na površinama. Ukoliko kijete ili kašljete u ruke, možete kontaminirati predmete, površine ili ljude koje dodirnete.

Izbegavajte da dodirujete oči, nos i usta.

Zašto? Ukoliko se na vašim rukama nalazi virus, na primer zato što ste bili u blizini obolele osobe, možete se inficirati dodirivanjem očiju, nosa ili usta.

Držite se na odstojanju: Održavajte udaljenost od 1-2 metra između sebe i obolele osobe.

Zašto? Kada neko kija ili kašlje, kapljice koje u sebi nose virus mogu da dospeju do vas i da se zarazite.

 

ZDRAVSTVENO UPOZORENjE
Za putnike koji dolaze iz zemalja u kojima ima slučajeva infekcije izazvane novim korona virusom (COVID-19)

Ukoliko ste boravili u području u kojima ima slučajeva infekcije izazvane novim korona virusom, u cilju sprečavanja prenošenja infekcije u Republici Srbiji, ali i u cilju zaštite Vašeg zdravlja, dužni ste da preduzmite sledeće mere:

– u narednih 14 dana smanjite kontakte sa drugim osobama u domaćinstvu, na radnom mestu ili na javnim mestima,

– ako osetite simptome infekcije organa za disanje (povišena temperatura, kijavica, kašalj, curenje iz nosa, otežano disanje ili drugo), odmah stavite masku preko usta i nosa, pojačajte higijenu ruku (pranje toplom vodom i sapunom), izbegavajte kontakte sa drugim osobama, koristite maramicu kad kijate ili kašljete, i pozovite telefonom epidemiologa instituta ili zavoda za javno zdravlje nadležnog za područje u kome boravite (lista je data na kraju teksta). Od epidemiologa ćete dobiti uputstva o daljem postupku.

Molimo vas da u potpunosti postupate u skladu sa dobijenim uputstvima.

 

SIMPTOMI KORONA VIRUSA
Kako izgleda blaži oblik, koliko traje inkubacija, i šta ako DOĐE DO KOMPLIKACIJA

Prvi simptomi korona virusa
Kako je obajavljeno na zvaničnom sajtu Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut", koliko је pоznаtо, virus mоžе uzrоkоvаti blаgе simptоmе sličnе gripu pоput:

 • pоvišеnе tеlеsnе tеmpеrаturе
 • kаšljа
 • оtеžаnоg disаnjа
 • bоlоvа u mišićimа
 • umоrа

U tеžim slučајеvimа јаvljа sе tеšка upаlа plućа, sindrоm акutnоg оtеžаnоg disаnjа, sеpsа i sеptičкi šок којi mоgu uzrокоvаti smrt pаciјеntа.

Оsоbе које bоluјu оd hrоničnih bоlеsti pоdlоžniје su tеžim оblicimа bоlеsti.

Korona virus obično počinje groznicom, praćenom suvim kašljem, a ukoliko nakon nedelju dana dovede do gubitka daha, onda je pacijentima potrebno bolničko lečenje.

Neki simptomi koji se još navode su glavobolja, kijanje, kašalj, kratak dah i poteškoće sa disanjem.

Što se tiče temperature, kod korona virusa najčešće dolazi do njenog postepenog rasta, i tu leži ključna razlika - kod gripa temperatura skače naglo.

Kod osoba sa slabijim imunitetom i kod starijih ljudi postoji mogućnost da korona virus zahvati niže disajne organe, pa se može razviti upala pluća ili bronhitis.

 

Simptomi korona virusa kod blažih oblika

Koliko je poznato, korona virus može uzrokovati blage simptome slične gripu poput: povišene telesne temperature, kašlja, otežanog disanja, bolova u mišićima i umora. 

Svako ko sumnja da je možda zaražen korona virusom, zbog bliskog kontakta sa drugom inficiranom osobom ili putovanja u područje u kome virus postoji, treba da preduzme određene korake nakon pojave simptoma (imenik svih zdravstvenih ustanova u Srbii, COVID 19 možete pogledati OVDE).


Moguće komplikacije obolelih od korona virusa

U težim slučajevima, naročito kod osoba sa slabijim imunitetom i kod starijih ljudi postoji mogućnost da se javi teška upala pluća, sindrom akutnog otežanog disanja, otkazivanja rada pluća ili bubrega koji mogu uzrokovati smrt pacijenta.

Period inkubacije - od zaraze do prvih simptoma
Period inkubacije označava vreme između dolaska u kontakt sa virusom i pojave prvih simptoma bolesti.

Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da je period inkubacije za COVID-19 između dva i 10 dana, a najčešće pet. Ipak, pojedini stručnjaci upozoravaju da je period inkubacije i do 14 dana.

Nije sigurno koliko dugo virus koji uzrokuje COVID-19 opstaje na površinama, ali izgleda da se ponaša kao i drugi korona virusi. Studije sugerišu da korona virusi, uključujući preliminarne informacije o virusu COVID-19, mogu ostati na površinama od nekoliko sati do nekoliko dana.

Ovo može da varira u različitim uslovima u zavisnosti od vrste površine, temperature ili vlažnosti okruženja. Ukoliko sumnjate da je neka površina zaražena, očistite je jednostavnim dezinficijensom kako biste ubili virus i zaštitili sebe i druge. 

 

Opasne površine su sve one koje tokom dana dotakne mnogo ljudi - kvake na vratima zgrada kroz koje prolazi mnogo posetilaca, rukohvati na pokretnim stepenicama, ograde i gelenderi, kao i držači u autobusima i tramvajima! Isto važi za stolice i klupe u čekaonicama bolnica i domova zdravlja, kao i šaltere u bankama i poštama. Novac je - kako papirni tako i metalni - prenosnik najrazličitijih mikroba.

 

Mobilni telefon na stolu je "DOBRODOŠLICA" ZA KORONA VIRUS i na njemu može da opstane više sati

A najčešća veza između ovih površina i naših usta i nosa je - baš mobilni telefon.

Jedan od najčešćih saveta koje slušamo kako bismo se zaštitili od novog korona virusa jeste da peremo ruke i da ne dodirujemo lice. Međutim, mogu li naši pametni telefoni osim računarskih virusa da pokupe i zarazu koja se širi svetom?

Imamo običaj da spustimo telefon na sto gde god da sednemo. Ta navika mogla bi da nam donese razne viruse uključujći i korona virus.

Virus sa stola "skače" na telefon, a telefon često prinosimo licu ili prstima dodirujemo ekran pa lice što je siguran put zaraze.

Prema istraživanjima, štetni patogeni poput ešerihije koli imaju sposobnost preživljavanja na ekranima mobilnih telefona i do četiri dana, dok druga istraživanja pokazuju da ljudi u proseku uzimaju telefon u ruke oko 76 puta dnevno.

Ako redovno perete i dezinfikujete ruke, ali ne vodite računa o higijeni telefona u visokom ste riziku od zaraze. To što telefon izgleda čisto ne znači da nije "bogat" virusima.

Prilikom čišćenja mobilnog uređaja najvažnije je biti pažljiv. Potrebno je da isključite telefon, uklonite masku ukoliko je imate i isključite punjač i slušalice.

Kako biste izbegli ogrebotine na ekranu, najbolje je da koristite mikrofiber platno, poput onog koje se koristi za čišćenje naočara.

Najbolje je koristiti sredstvo koje je namenjeno za čišćenje ekrana pametnih telefona, ali će u dezinfekciji pomoći i mala količina tople vode i sapuna, ako je telefon vodootporan.

Ne preporučuje se korišćenje hemikalija koje bi pored bakterija skinule i hemijski sloj koji se koristi kako na ekranu ne bi ostajali otisci prstiju.

Kombinacija vode i alkohola se može koristiti, koncentracija alkohola veća od 50 procenata može da ošteti ekran, pa treba biti pažljiv.

Kada očistite telefon, potrebno je da nastavite da održavate higijenu ekrana. Najbolje je da vam pre upotrebe telefona ruke budu čiste i da telefon ne ostavljate na mestima gde postoji mogućnost da telefon pokupi bakterije.

Ukoliko niste dugo čistili ekran vašeg telefona, ovo bi moglo da vas navede da razmislite o tome pre nego što sledeći put približite uređaj svom licu.

 

 

Kancelarija za IT i eUpravu otvorila je podatke i učinila dostupnim statistiku o broju zaraženih virusom COVID-19 na teritoriji Republike Srbije.

Dostupni su podaci o dnevnom i ukupnom broju zaraženih, broj osoba u samoizolaciji, kao i vizuelizaciju ovih podataka po opštinama i gradovima od trenutka kada je u Srbiji i zvanično zabeležen prvi slučaj oboljena COVID-19.

Svi podaci mogu da se izvezu u xls i csv formatu za dalju obradu i vizuelizaciju.

Pozivamo građane da koriste ove podatke i da nam se jave sa svojim rešenjima na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

https://covid19.data.gov.rs/