Saopštenje Poslovodnog odbora Kompanije Sloboda AD Čačak povodom novog Zakona o radu

Kompanija SLOBODA Čačak

S A O P Š T E Nj E

 

Povodom najavljenog usvajanja Predloga zakona o radu i s tim u vezi odlukom sindikata o prekidu pregovora sa njihove strane i organizovanju protesta i prikupljanju potpisa da se taj zakon ne prihvati, u prostorijama Kompanije Sloboda ad Čačak 14.07.2014.dod. održan je sastanak Poslovodnog odbora 

Kompanije Sloboda nakon koga je dato saopštenje sledeće sadžine:

Poslovodni odbor Kompanije Sloboda ad Čačak smatra da rešenje problema nastalog izmedju predstavnika sidikata i predstavnika Vlade Republike Srbije po pitanju usvajanja Predloga zakona o radu treba naći dijalogom, a ne protestima. Izražavamo razumevanje za borbu za prava radnika, ali smatramo da će se obustavom rada i izlaskom na ulice već dovoljno teška situcija u kojoj se srpska privreda i društvo uopšte nalazi učiniti još težom i da će se sami radnici ovakvim postupcima dovesti u još nezavidiji položaj. 

Kompanija Sloboda, kao drustveno odgovorna smatra da bi masovni protesti negativno uticali na ukupan privredni razvoj i umanjili bi šansu za ubrzani privredni oporavak. Sindikalni protesti nemaju opravdanja pogotovo u preduzećima odbrambene industrije i kompanijama koje uspešno posluju jer bi zastoj u njihovoj proizvodnji dodatno ispoljio negativan uticaj na stanje ekonomije Republike Srbije.

Podržavamo napore Vlade Republike Srbije u procesu donošenja reformskih zakona i očekujemo da će se obe strane saglasiti o usvajanju Predloga zakona o radu bez obustave rada. Sa ovim saopštenjem upoznati su predstavnici sindikata u Kompaniji Sloboda ad Čačak.

 

KOMPANIJA SLOBODA AD ČAČAK

POSLOVODNI ODBOR