Prezentacija

PREZENTACIJA - plakat

Reč autora teksta (Boris Кapetanović):

''PREZENTACIJA'' je antidrama, mala lakrdija u kojoj nema ni pozorišne iluzije, ni sukoba ni zapleta, ni dramske tenzije, ni ljubavne intrige, ni razrešenja... Ničega od svega onoga što bi jedan dramski tekst morao da sadrži.

 

Reč reditelja (Baćko Bukumirović): 

''PREZENTACIJA'' govori o potrošačkom društvu, o ulozi pojedinca u sistemu potrošačkog društva negativnoj ili pozitivnoj... O idealizaciji potrošačkog sistema i ''totemima'' tržišne ekonomije... 

Кo su i kakvi su prodavci, a ko su i kakvi su kupci? 

Da li postoji svest individue ili se sve svodi na kulturu mase, izopačenost, preteranost, opčinjenost neonskim svetlećim reklamama, elektronskim medijima koji nam govore šta da jedemo, šta da pijemo, kad da spavamo, šta da volimo, šta da mrzimo, šta je vredno a šta nije...

Gde su granice orgijanja te masovne kulture ili subkulture koja priznaje i ceni samo materijalno kao vrednost, a gde je čovek sa svim onim što nosi u sebi, ili je i on sa svojom svešću, svojim duhom, svojom ličnošću samo roba na nečijoj tezgi...

Možda je ta tezga - tezga elektronskih medija kao deo njihovog osmišljenog agresivnog marketinga radi uništavanja svega humanog.

Da li zaista živimo život ili živimo antidramu čiji se reditelj ne zna?

Pokušaćemo to da Vam prezentiramo, a Vi ili kupite ili poljubite pa ostavite.

 

PREZENTACIJA - slike iz predstave

PREZENTACIJA - slike iz predstave

PREZENTACIJA - slike iz predstave

PREZENTACIJA - slike iz predstave

PREZENTACIJA - slike iz predstave

 

PREZENTACIJA - novinski članak

PREZENTACIJA - novinski članak