I MORAVA I MORE

I MORAVA I MORE - plakat

,,I MORAVA I MORE’’ (nešto kao kabare) je pozorišni kolaž komad koji više pripada žanru kabarea, a redjen je radi popularizacije pozorišta i starog glumačkog zanata.

Komad je zamišljen kao direktan radio prenos dešavanja na obalama i plažama Morave (radio koji se sluša i gleda) ili kao TV šou program koji nastaje pred očima publike.

Sadržaj čine adaptrirani fragmenti iz pošorišnih komada: Ljubomira Simovića, Jovana Sterije Popovića, Duška Radovića, Antona Pavloviča Čehova, Svetislava Pešića, Tenesija Vilijamsa (,,Čudo u Šarganu’’, ,,Zla žena’’, ,,Ženski razgovori’’, ,,Dvoboj’’, ,,Staklena menažerija’’, ,,Tesla ili prilagođavanje anđela’’, ,,Antigona’’), fragment iz popularnog mjuzikla ,,Čikago’’, kao i ono što pripada poetskom teatru: stihovi Branka V. Radičevića i scenski prikaz pesme ,,Možda spava’’ Vladislava Petkovića Disa.

Komad je protkan i komedijom i dramom da bi zadovoljio raznovrsne ukuse pozorišne publike, a inspirisan je dešavanjima vezanim za sedamdesete godine prošlog veka i generacije koje su smisao života pronalazile u kreativnoj i stvaralačkoj energiji koja ih je pokretala, bez obzira da li se radilo o umetnosti ili sportu.

U to vreme mladi su se spontano družili na obalama Morave uz muzike i uz česte probe glumaca koji su na obali Morave probali scene iz pozorišnih komada koje su pripremali.

Likovi su svakidasnji i prepoznatljivi: Probisvet, Plavuša, Brineta, Zajebant, Devojčurak, jedan Plemić, a sve to uz najave radio voditelja (iz improvizovanog studija na obali Morave), muziku orkestra ,,Čudesmo’’ koja prati sve muzičke žanrove koji su se na Moravi slušali, od etno muzike, preko starogradskih romansi, do dzeza, bluza i rokenrola.

,,I MORAVA I MORE’’ je naziv preuzet iz istoimene poeme Branka V. Radičevića. Iako se na prvi pogled čini da je ona vezana za Čačak, i da je lokalnog karaktera, ipak je to nešto što se dešavalo u svim gradovima koji su se radjali i razvijali uz obalu Morave.

 I MORAVA I MORE - pozorišni komad

I MORAVA I MORE - pozorišni komad

I MORAVA I MORE - pozorišni komad

I MORAVA I MORE - pozorišni komad

I MORAVA I MORE - pozorišni komad

I MORAVA I MORE - pozorišni komad

I MORAVA I MORE - pozorišni komadđ

I MORAVA I MORE - pozorišni komad

I MORAVA I MORE - pozorišni komad

I MORAVA I MORE - pozorišni komad

I MORAVA I MORE - pozorišni komad

I MORAVA I MORE - pozorišni komad

I MORAVA I MORE - pozorišni komad

I MORAVA I MORE - pozorišni komad

I MORAVA I MORE - pozorišni komad

I MORAVA I MORE - pozorišni komad

I MORAVA I MORE - pozorišni komad

I MORAVA I MORE - pozorišni komad

I MORAVA I MORE - pozorišni komad

I MORAVA I MORE - pozorišni komad

I MORAVA I MORE - pozorišni komad

I MORAVA I MORE - pozorišni komad

I MORAVA I MORE - pozorišni komad

I MORAVA I MORE - pozorišni komad

I MORAVA I MORE - pozorišni komad

I MORAVA I MORE - pozorišni komad

I MORAVA I MORE - pozorišni komad

I MORAVA I MORE - pozorišni komad

I MORAVA I MORE - pozorišni komad

I MORAVA I MORE - pozorišni komad

I MORAVA I MORE - pozorišni komad

I MORAVA I MORE - pozorišni komad

I MORAVA I MORE - pozorišni komad

I MORAVA I MORE - pozorišni komad

I MORAVA I MORE - pozorišni komad

I MORAVA I MORE - pozorišni komad

I MORAVA I MORE - pozorišni komad

I MORAVA I MORE - pozorišni komad

I MORAVA I MORE - pozorišni komad

I MORAVA I MORE - pozorišni komad

 

 I MORAVA I MORE - novinski članak