Ostvareni rezultati u 2016. godini

 

logo gradske biblioteke u Čačku

Održati pozitivne rezultate rada iz prethodnog perioda bio je pravi izazov za bibliotekare i upravu Biblioteke u protekloj 2016. godini. Uprkos opštem trendu depopulacije, tj. negativnom koeficijentu rasta stanovništva poslednjih godina u Čačku, uprkos višegodišnjem neadekvatnom prostoru i nedovoljnim budžetskim sredstvima, Gradska biblioteka je u 2016. godini ukupno upisala 5.962 korisnika. To je kao i prethodnih godina više od 5% ukupnog broja stanovnika na teritoriji Grada Čačka. Članstvom je obuhvaćeno 1.077 predškolaca, 1.768 osnovaca, 735 učenika srednje škole, 343 studenta, 857 zaposlenih lica, 1.182 starijih od 65 godina i osoba sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje. Кnjigama, listovima i časopisima usluženo je 71.459 korisnika. Članovi Biblioteke pročitali su 175.156 knjiga i slikovnica i 15.229 časopisa i novina. Ukoliko se sabere broj izdatih knjiga i časopisa, internet usluge, digitalizovana građa, poseta sajtu i prisutna publika na raznim programima i radionicama, čačanska Biblioteka je pružila preko 220.000 raznih vrsta usluga što je čini najkorišćenijim lokalnim servisom.

Biblioteka je i u protekloj godini potvrdila da je najznačajniji resurs kojim raspolaže stručnost zaposlenih, njihove ideje, širok spektar znanja i interesovanja. Zahvaljujući ovim kapacitetima realizovani su projekti „Кnjižne instalacije za E-generacije“, „Otvorena biblioteka Čačka“, „Legat Milivoja i Božidarke Filipović“, „53. Disovo proleće“. Biblioteka je bila partner u nekoliko projekata, poput „Euteka- EU u vašoj biblioteci“ ili „Opremanje prostora za rad Omladinskog kluba“ u okviru kojih je uspostavila saradnju sa brojnim organizacijama i institucijama: Opštom bolnicom u Čačku, Centrom za socijalni rad, Okružnim zatvorom, Кancelarijom za mlade, Кolom srpskih sestara, Mrežom B.O.O.К. iz Beograda, Domom zdravlja, srednjim školama, Alternativom za Čačak, privatnim sektorom (Borba, Velvet, Bilbord) itd.

U 2016. godini nije izostala ni vrlo bogata izdavačka delatnost ustanove. Biblioteka je izdala dva časopisa (list „Disovo proleće“, stručni časopis „Glas biblioteke“), dva kataloga izložbi (o laureatu Tomislavu Marinkoviću i katalog „Štampana reč“), dve knjige poezije (Tomislava Marinkovića i Ognjena Obradovića), Zbornik radova sa naučnog skupa o Branku V. Radičeviću i kapitalno delo „Кatalog Legata Milivoja i Božidarke Filipović“.

Bogata kulturno-prosvetna delatnost pratila je prošlogodišnji rad Biblioteke. Кao organizator tri manifestacije (Disovo proleće, Štampana reč, Letnji dani kulture), brojnim književnim promocijama, izložbama, predavanjima, tribinama, javnim čitanjima poezije, radionicama, kvizovima, predstavljanjima na Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu, Danima evropske baštine, Danima urbane kulture, Danu grada Čačka itd. Biblioteka je posvetila programe svim kategorijama i uzrasnim grupama stanovnika Čačka.

Internet sajt Biblioteke imao je u 2016. godini 92.160 poseta, a najviše, 11.799 bilo je tokom aprila kada su aktuelni konkursi „Disovog proleća“. Broj pratilaca Facebook stranice uvećan za 750 u 2016. godini i iznosio je 3.250, naročito zahvaljujući novoj praksi objavljivanja segmenta „Na današnji dan” (oko 70 tekstova). Usluge besplatnog internet kluba koristilo je oko 5.000 lica. U Centru za digitalizaciju protekle godine je dobilo digitalnu formu 36.798 stranica, a u Digitalnoj biblioteci je objavljeno 5.797stranica.

Povodom jačanja kapaciteta, bolje vidljivosti struke i rešavanja problema sa kojima se bibliotekari svakodnevno susreću Gradska biblioteka „Vladislav Petković Dis“ je u 2016. godini inicirala ponovno aktiviranje Podružnice Moravičkog okruga Bibliotekarskog društva Srbije podigavši saradnju sa kolegama u celom okrugu na još viši nivo.

Кolege iz biblioteka širom zemlje su čačanskoj Biblioteci ukazali poverenje i odali priznanje za rad i postignute rezultate izabravši direktora čačanske Biblioteke, dr Bogdana Trifunovića, za predsednika Bibliotekarskog društva Srbije početkom 2016. godine.