Skinuta prašina sa fabričkih listova čačanskih preduzeća

FRA novine 

Drugu polovinu 20. veka zaključno sa 90-im godinama obeležilo je, između ostalog, i masovno štampanje listova privrednih organizacija, tzv. fabričkih novina, koje su se osim fabričkim bavile društvenim, sportskim i kulturnim životom radnika. Vreme u kome se radilo u tri smene, a radnici takmičili u „prebacivanju norme”, ali i u raznim drugim oblastima ostalo je zabeleženo u fabričkim novinama mnogih čačanskih radnih organizacija. Današnje fabrike koje su preživele turbulentna vremena nemaju ambiciju da izdaju svoje listove, jer ne postoji ekonomska opravdanost, a samo par decenija unazad to je radila većina uspešnih firmi koje su čak imale zaposlene novinare.

Кrajem 2015. godine Gradska biblioteka „Vladislav Petković Dis” je započela digitalizaciju listova čačanskih privrednih organizacija učinivši ih tako dostupnim javnosti. Da novine ne treba da žive samo jedan dan ili sedmicu shvatila je najpre Кompanija „Sloboda” A.D. iz Čačka koja je ustupila Biblioteci svoju kompletnu arhivsku građu čija je digitalizacija okončana polovinom 2016. godine. Centar za digitalizaciju Gradske biblioteke je posle arhive „Slobode” preuzeo radničke listove Fabrike reznog alata i „Autoprevoza”.

Fabrika reznog alata, nekadašnji čačanski privredni gigant, je nakon listova „Rezni alat” i „Informator”, koji su izlazili još 60-ih godina 20. veka, pokrenula glasilo „Fabričke novine”. Ovaj informativni list Fabrike reznog alata iz Čačka izlazio je od marta 1975. godine do juna 1990. godine, a štampan je jednom mesečno, uglavnom na 16 strana. Od decembra 1978. godine, u broju 43, kao dodatak ovom listu izlazi podlistak „Delegatska tribina”, novo glasilo za pitanje delegatskog sistema i delegatskih skupština i podlistak „Iskre”, za kulturu, umetnost i stvaralaštvo radnika. Ova dva dodatka su uglavom izlazila na četiri strane.

U Centru za digitalizaciju čačanske Biblioteke „skinuta je prašina” sa 1.830 stranica „Fabričkih novina” koje čine 120 brojeva. Da bi kolekcija bila kompletna potrebno je digitalizovati brojeve: 5 (jul 1975.), 6 (avgust 1975.), 78 (novembar 1981.), 90 (novembar 1982.) 95 (april/maj 1983.) i 124-134 (cela 1986. godina) koji nažalost nedostaju.

Autoprevoz novine

Biblioteka je digitalizovala i glasilo „Autoprevoz Čačak – list radnih zajednica”, koje je izlazilo od jula 1971. do septembra 1991. godine, a od broja 88 (novembar 1978. godine) pod nazivom „Jugoprevoz Čačak – složena organizacija udruženog rada”. Ovaj radnički list je štampan jednom mesečno i to uglavnom na 12 strana. Digitalizacijom je otrgnuto od zaborava 2.235 stranica, odnosno 180 brojeva (od čega je 15 dvobroja), a nedostaju brojevi 31-42 (cela 1974. godina).

Digitalne kopije listova koja su izdavala čačanska preduzeća tokom 20. veka trajno su pohranjene u Zavičajnom odeljenju čačanske Biblioteke, čime je budućim istraživačima društvenih prilika 20. veka, ali i svima drugima omogućen uvid. Biblioteka će i u narednom periodu nastojati da digitalizuje fabričke novine bivših radnih organizacija: CER, TURO „Morava”, „Sima Saraga”, „Hidrogradnja”i drugih.

Ovo je ujedno i poziv svim sugrađanima da ukoliko imaju nedostajuće brojeve „Fabričkih novina“ i lista „Autoprevoz“, ali i drugu građu iz ovog perioda (fotografije, razglednice, plakati, pozivnice i dr.), dostave Zavičajnom odeljenju čačanske Biblioteke.