SAOPŠTENJE ŽIRIJA ZA ESEJ O DISOVOM STVARALAŠTVU

Meandri utopljenih Disovih duša Žiri za esej o Disovom stvaralaštvu na 52. Disovom proleću radio je u sastavu: 

Maja Savić, Marija Sloboda i Milan Gromović (predsednik). Nakon višestrukog čitanja deset eseja, koji su pristigli na ovogodišnji konkurs, članovi žirija izdvojili su tri: „Кroz prizmu stilskih figura do semantičkih obzora zbirke pesama Utopljene duše Vladislava Petkovića Disa“, „Eshatološka budnost u poeziji Vladislava Petkovića Disa u kontekstu apokrifne književnosti“ i „Miopija lirskog subjekta“.

Odabrani radovi rezultat su dugog i iscrpnog istraživačkog rada na pojedinim tematskim okvirima poezije i poetike Vladislava Petkovića Disa. Nagrađene eseje odlikuje analitički duh, britak stil, naučna sistematičnost, ali i umetnička misao, koja otvara stvaralačke puteve do duhova velikih pesnika. Tekstovi predstavljaju jasan i koncizan odgovor na interpretativna pitanja nad Disovim pesničkim postupkom i osvetljavaju tri usmerenja tumačenja: književnoteorijsku promisao, teološko stanovište i promatranje poezije okom lingvistike.

Žiri je doneo jednoglasnu odluku da na 52. Disovom proleću dodeli sledeće nagrade:

1.  nagrada: „Кroz prizmu stilskih figura do semantičkih obzora zbirke pesama Utopljene duše Vladislava Petkovića Disa“ (šifra: LIBRA), autora Tamare Jovanović (1987), studenta doktorskih studija na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu

2. nagrada: „Eshatološka budnost u poeziji Vladislava Petkovića Disa u kontekstu apokrifne književnosti“ (šifra: КOŠARКA), koji je potpisao Miloš Živković (1989) iz Beograda.

3.   nagrada: „Miopija lirskog subjekta“ (šifra: RAJČIN SUDIĆ),  esej koji je poslala Milka Radulović (1988) iz Subotice.

Nagrade će biti autorima uručene na tradicionalnoj prigodnoj svečanosti 28. maja 2015. godine u dvorištu Narodnog muzeja u Čačku, ispred Disovog spomenika.