Objavljen priručnik za školske bibliotekare

Zahvaljujući dugogodišnjem strpljivom radu i saradnji Gradske biblioteke „Vladislav Petković Dis“, matične biblioteke Moravičkog okruga, sa bibliotekama i bibliotekarima u okrugu, detaljno su upoznati svi problemi koji opterećuju našu struku, naročito u delu koji se tiče 51 školske biblioteke u opštinama Čačak, Gornji Milanovac, Ivanjica i Lučani. Prepoznavajući potrebu boljeg teorijskog i praktičnog obrazovanja školskih bibliotekara u Srbiji, Biblioteka u Čačku je preko svoje Matične službe u 2014. godini predložila objavljivanje priručnika za efikasniji rad školskih biblioteka, što je Ministarstvo za kulturu i informisanje Republike Srbije i podržalo kroz finansiranje rada Matične službe. Plod ove inicijative nedavno je ugledao svetlost dana ispod štamparske mašine, kroz objavljivanje publikacije „Od osmeha do računara: priručnik za školske bibliotekare“, koju potpisuju Dubravka Ilić, Danijela Кovačević Mikić, Bogdan Trifunović i Danica Otašević, a izdavač je Gradska biblioteka u Čačku.

Priručnik otvara uvodnik Danice Otašević, direktorke Biblioteke u Čačku i urednika izdanja, „Od osmeha do računara“, koji jednim delom daje prikaz trenutnog stanja u praksi školske biblioteke, dok je veći deo teksta posvećen pravcima neophodnih promena kako bi se ostvarila Borhesova vizija biblioteke kao vrste raja. 

Uvodnik ujedno daje kratki prikaz sadržaja priručnika, uz osvrt na značaj ovakve publikacije u današnjem bibliotekarstvu i načine njegove upotrebe od strane stručnih radnika.

Za uvodnikom slede tekstovi koji obrađuju uže stručne teme od značaja za svakodnevni rad školskih bibliotekara. Danijela Кovačević Mikić, prosvetni savetnik pri Školskoj upravi Moravičkog okruga, u radu pod naslovom „Smernice za stručne saradnike – bibliotekare“ postavila je praksu školskih bibliotekara u aktuelne zakonske i normativne akte, predstavljajući sve legalne i stručne aspekte formiranja školske biblioteke, njenog programa rada, stručog usavršavanja zaposlenih, bibliotečko-informacione delatnosti, kulturnog i obrazovnog rada školske biblioteke.

Dubravka Ilić, viši-bibliotekar i šef Matične službe čačanske Biblioteke, u radu „Riznica znanja i mesto humanog odrastanja“ daje osnovne definicije, zadatke i funkcije školske biblioteke, prikaz standarda u radu biblioteke, fizičke i stručne obrade publikacija i korišćenja knjižnog fonda. Školskim bibliotekarima na jasan i precizan način objašnjenje su osnovne faze u obradi knjiga koje pristižu u biblioteku, pečaćenje, inventarisanje, stručna klasifikacija, UDК grupe, katalogizacija, katalozi, što će značajno pomoći svima koji započinju svoj rad u biblioteci ili su sa manje iskustva iz ovih oblasti stručnog rada. Dubravka Ilić takođe daje osnovne smernice za kulturno-prosvetni rad školskih bibliotekara, zasnovane na njenom bogatom iskustvu u radu sa decom na terenu Moravičkog okruga.

Bogdan Trifunović, viši-bibliotekar Centra za digitalizaciju Gradske biblioteke u Čačku, autor je sledećeg priloga iz oblasti informacionih tehnologija „Unapređenje i inoviranje rada školske biblioteke putem novih tehnologija“. Autor kroz ovaj tekst upućuje bibliotekare na korišćenje novih tehnologija i digitalnih izdanja, u cilju boljeg pozicioniranja školske biblioteke na mediju koji učenici već koriste – internetu, usavršavanja kapaciteta biblioteke za korišćenje elektronskih medija kao što su elektronske knjige i izdanja, i izgradnje veb sajta ili stranice školske biblioteke. Rad je ilustrovan primerima iz postojeće bibliotečke prakse u zemlji i inostranstvu.

Bogdan Trifunović potpisuje i „Rečnik pojmova u bibliotečko-informacionoj delatnosti“, zasnovan na starijoj rečničkoj literaturi i novim pojmovima koji su prodrli u teoriju i praksu. Ovaj rečnik na 15 strana ima za cilj da kratko informiše bibliotekare o selekciji najvažnijih pojmova koji se koriste u struci.

Priručnik je obogaćen „Mislima za sva vremena“, Ranganatanovim i Gormanovim zlatnim pravilima bibliotekarstva, fotografijama iz foto-arhive Gradske biblioteke u Čačku, kao i veoma praktičnim Adresarom biblioteka Moravičkog okruga koji zatvara izdanje. Dizajn i štampanje publikacije u 300 primeraka delo je „Lola Preduzetništva“ iz Beograda.