Konkurs za „Mladog Disa“ i esej

Gradska biblioteka „Vladislav Petković Dis“

Odbor 52. Disovog proleća na konstitutivnoj sednici održanoj 4. februara 2015. godine u sastavu: Danijela Kovačević Mikić, predsednik, i članovi: Živorad Nedeljković, Aleksandar Dačić, Ana Bogićević, Aleksandar Popović, Predrag Lošić, Mirjana Aleksić, Marija Radulović i Ljubiša Ćirković, doneo je odluku o raspisivanju konkursa za rukopis za prvu pesničku zbirku napisanu na srpskom jeziku autora do 31 godine starosti i konkurs za esej o Disu i Disovom stvaralaštvu.

 

Neophodno je da pesnici, koji konkurišu za nagradu „Mladi Dis“, dostave organizatoru Disovih svečanosti rukopis u tri primerka sa najmanje 30 pesama na srpskom jeziku potpisanih šifrom najkasnije do 10. aprila 2015. godine. Razrešenje šifre slati u posebnom kovertom uz rukopis na adresu Gradska biblioteka „Vladislav Petković Dis“, Gospodar Jovanova 6, 32000 Čačak, sa naznakom „za konkurs“.

Stručni žiri rezultate će saopštiti najkasnije do 20. maja 2015. godine a najbolji rukopis za prvu pesničku zbirku Gradska biblioteka štampaće i objaviti u ediciji Tokovi kao 34. knjigu mladog pesnika.

 

Pravo učešća na konkursu za esej o Disu i Disovom stvaralaštvu imaju mladi književni kritičari, studenti, postdiplomci i učenici koji proučavaju poeziju rodonačelnika srpske moderne. Radove slati u tri primerka potpisana šifrom, a rešenje šifre dostaviti u posebnom koveru uz rukopis na adresu Gradska biblioteka „Vladislav Petković Dis“, Gospodar Jovanova 6, 32000 Čačak, sa naznakom „za konkurs“.

Konkurs je otvoren do 10. aprila 2015. godine a stručni žiri nagradiće tri najbolja eseja i rezultate saopštiti do 20. maja.