57. Disovo prolece - konkursi

Gradska biblioteka Čačak

Konkurs za Nagradu „Mladi Dis”

Povodom 57. Disovog proleća, Gradska biblioteka „Vladislav Petković Dis” iz Čačka i Odbor Disovog proleća raspisuju konkurs za rukopis za prvu pesničku zbirku napisanu na srpskom jeziku, autora do 31 godine starosti.

Autor dostavlja rukopis potpisan šifrom, u tri primerka, sa najmanje 30 pesama na srpskom jeziku. Rešenje šifre treba poslati u posebnom kovertu uz rukopis. Autoru najboljeg rukopisa, po odluci tročlanog stručnog žirija, pripada plaketa „Mladi Dis” i pravo da mu Biblioteka objavi prvu pesničku knjigu u ediciji „Tokovi”.

Konkurs za Nagradu „Mladi Dis” otvoren je do 30. aprila 2020. godine.

Rezultati konkursa biće objavljeni najkasnije do 25. maja 2020. godine.

Nagrada „Mladi Dis” autoru najboljeg pesničkog rukopisa biće dodeljena u Čačku na završnoj svečanosti 57. Disovog proleća.

Rukopise slati na adresu: Gradska biblioteka „Vladislav Petković Dis”, Sinđelićeva 24, 32000 Čačak, sa naznakom „za konkurs za pesničku zbirku”.

Rukopisi se ne vraćaju.

 
Konkurs za esej o Disovom stvaralaštvu

Povodom 57. Disovog proleća, Gradska biblioteka „Vladislav Petković Dis” iz Čačka i Odbor Disovog proleća raspisuju Konkurs za esej o pesniku Vladislavu Petkoviću Disu i njegovom stvaralaštvu. Pravo učešća imaju mladi književni kritičari, studenti, postdiplomci i učenici.

Radovi se potpisuju šifrom i šalju u tri primerka. Rešenje šifre se dostavlja u posebnom kovertu uz rukopis. Tročlani stručni žiri će odabrati tri najbolja rada čije autore Biblioteka novčano nagrađuje.

Konkurs za esej o Disu je otvoren do 15. aprila 2020. godine.

Rezultati konkursa biće objavljeni najkasnije do 25. maja 2020. godine.

Nagrade najboljim esejistima biće uručene u Čačku na završnoj svečanosti 57. Disovog proleća. Autori nagrađenih eseja stiču pravo i da im se eseji objave u listu „Disovo proleće” u celosti ili delu, u zavisnosti od dužine tekstova.

Rukopise slati na adresu: Gradska biblioteka „Vladislav Petković Dis”, Sinđelićeva 24, 32000 Čačak, sa naznakom „za konkurs za esej”.

Rukopisi se ne vraćaju.