Disova nagrada za 2018. godinu pesniku Đorđu Nešiću

Na osnovu člana 9. i 10. Pravila o organizovanju pesničke manifestacije „Disovo proleće“, žiri za dodelu  Disove nagrade u sastavu: prof. dr Radivoje Mikić, predsednik žirija, Nikola Vujčić i dr Jana Aleksić, članovi žirija, na sastancima održanim u Beogradu 23. 2. 2018. i u Čačku 14. 3. 2018. jednoglasno  je doneo odluku da se  Disova  nagrada za 2018. dodeli  pesniku Đorđu Nešiću.

Djordje Nešić

Obrazloženje:

Đorđe Nešić (1957, Bijelo Brdo kod Osijeka) u književnost je ušao 1985. godine, objavivši knjigu Crv sumnje u jabuci razdora, i do danas je objavio osam knjiga pesama i ušao u red najboljih savremenih srpskih pesnika. Iako je u prvim knjigama bio blizak neoavangardnom pesničkom izrazu, Nešić je 1995. godine napravio poetički zaokret, okrenuvši se tradicionalnim pesničkim oblicima i tematici koja je najpodesnija da izrazi jednu apartnu i egzistencijalnu i kolektivnu poziciju. Naime, živeći u sasvim specifičnim okolnostima, a oslanjajući se na srpsku književnost od baroka naovamo, Đorđe Nešić je postao pesnik koji u pravom smislu reči izražava sve dimenzije nacionalne sudbine. Mesto Đorđa Nešića u savremenoj srpskoj književnosti je utoliko osobeno što je on možda jedini uspeo da u pesničkoj formi izrazi osnovne društveno-istorijske okolnosti u kojima se našao srpski narod izvan svoje matične države.

Čačak, 14. mart 2018. godine

Žiri
prof. dr Radivoje Mikić
Nikola Vujčić
dr Jana Aleksić

 

BIOGRAFIJA ĐORĐA NEŠIĆA

dobitnika Disove nagrade za 2018. godinu

Đorđe Nešić (Bijelo Brdo, 1957) je književnik i upravnik Kulturnog i naučnog centra „Milutin Milanković“ u Dalju u Republici Hrvatskoj. Diplomirao je na Filološkom fakultetu u Beogradu (grupa za jugoslovenske književnosti i srpskohrvatski jezik). Do sada je objavio osam knjiga poezije: Crv sumnje u jabuci razdora (1985), Surogati (1990), Čekajući Stvoritelja (1995), Haronov čamac (1998), Prozor kroz koji Dunav teče (izabrane i nove pesme, 2000), Granica (2006), Bolje je biti u manjini (2015) i Polog (2016). Pesme Đorđa Nešića zastupljene su u brojnim antologijama poezije. Godine 2004. objavio je zavičajni rječnik pod naslovom Luk i voda, čije je izmenjeno i dopunjeno izdanje, pod nazivom Luk i voda, zavičajni rječnik s ušća Drave u Dunav, štampano 2012. Član je Odbora SANU za dinamiku klimatskog sistema Zemlje i delo Milutina Milankovića. Živi u Bijelom Brdu i u Somboru.

Za pesnički opus dobio je brojne nagrade i priznanja: Brankovu nagradu, Nagradu Laza Kostić, Nagradu Milan Lalić, Plaketu Sarajevskih večeri poezije, Nagradu Sava Mrkalj, Žičku hrisovulju, Povelju Venac slobode „Radomir Drakulić“ za rodoljubivo pesništvo, Zmajevu nagradu, Nagradu Odzivi Filipu Višnjiću i Petrovdanski vijenac.


PROZOR KROZ KOJI DUNAV TEČE

Jednom, ako se razmrse niti
i poraz prestane da peče,
kad mine sve, da mi je biti
prozor kroz koji Dunav teče.

Pa da kroz mene pogled ode,
u zoru kada sunce grane,
preko široke plave vode
do topolikā s bačke strane.

A uveče, kada se zgusnu,
na meni kapi bivše pare
da mi, pre no što mirno usnu,
dečji prsti crtaju šare.

Da mi je biti, bar jedno veče,
prozor kroz koji Dunav teče.