Sprovodi se uzorkovanje i analiza poljoprivrednog zemljišta zahvaćenim poplavnim talasom

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine je preko Uprave za zaštitu bilja, Uprave za poljoprivredno zemljište, sektora za prirodne resurse, nadležnih inspekcijskih službi i Poljoprivrednih stručnih službi počelo sa uzorkovanjem i analizom poljoprivrednog zemljišta sa područja zahvaćenog poplavnim talasom radi sprečavanja posledica koje mogu nastati na poljoprivrednom zemljištu u tim područjima.

Sprovodi se uzorkovanje i analiza poljoprivrednog zemljišta zahvaćenim poplavnim talasom

 

Uzorkovanje će se, u skladu sa utvrđenim akcionim planom, obaviti na celom poplavljenom području, sukcesivno prema prioritetima i dostupnosti poplavljenih površina. Svrha uzorkovanja i analize zemljišta jeste utvrđivanje njegovog statusa posle povlačenja vode u smislu snabdevenosti hranljivim materijama kao i utvrđivanje eventualnog hemijskog i mikrobiološkog zagađenja.

Na osnovu dobijenih rezultata poljoprivrednim proizvođačima daće se preporuke u vezi sa obnavljanjem proizvodnje na tim površinama, izboru gajene kulture, korektivnim ili merama remedijacije ovih površina. 

U sprovođenje monitoringa uključene su sve relevantne institucije za ispitivanje poljoprivrednog zemljišta u Republici Srbiji.