UPOZORENJE O POJAVI VRSTE ŠIMŠIROVOG PLAMENCA (Cydalima perspectalis)

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine - Uprava za zaštitu bilja upućuje apel svim nadležnim službama koje upravljaju javnim zelenim površinama kao i na vlasnike privatnih vrtova i bašti da sprovode preglede šimšira i drugih biljaka domaćina na prisustvo šimširovog plamenca (Cydalima perspectalis) i sprovedu preporučene mere u cilju sprečavanja širenja i suzbijanja šimširovog plamenca.

Šimširov plamenac 

Šimširov plamenac je štetočina šimšira, koja potiče iz Azije. Prvi nalaz u Evropi je zabeležen 2006. godine u Nemačkoj.

Veoma brzo se proširio po evropskim zemljama (Austrija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Velika Britanija, Danska, Irska, Italija, Lihtenštajn, Mađarska, Makedonija, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Turska, Francuska, Holandija, Hrvatska, Češka Rapublika, Crna Gora i Švajcarska).

Biljke kojima se hrani su šimšir (Buxus spp.), božikovina (Ilex aquifolium L.) i japanska kurika (Euonymus spp.).

Opširnije: UPOZORENJE O POJAVI VRSTE ŠIMŠIROVOG PLAMENCA (Cydalima perspectalis)

Saopštenje o preventivnim merama za smanjenje kontaminacije zrna kukuruza mikotoksinima

Kukuruz

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine RS formiralo je Кomisiju za ocenu stanja useva kukuruza i praćenje sadržaja mikotoksina u kukuruzu.

Кomisija za ocenu stanja useva kukuruza i praćenje sadržaja mikotoksina u kukuruzu roda 2015. godine je predložila set preventivnih mera kojih se moraju pridržavati proizvođači i skladištari kukuruza u cilju sprečavanja pojave aflatoksina i drugih mikotoksina u kukuruzu roda  2015. godine.

Opširnije: Saopštenje o preventivnim merama za smanjenje kontaminacije zrna kukuruza mikotoksinima

Higijena u primarnoj proizvodnji sitnog voća

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine - Uprava za zaštitu bilja upućuje apel proizvođačima sitnog voća u sprovođenju preventivnih mera higijene berbe.

Poštovani proizvođači, budite svesni da, u primarnoj proizvodnji, voće i povrće može biti kontaminirano crevnim virusima putem vode, zemljišta, stajnjaka, đubriva, opreme za berbu ili preko zaraženih osoba koje rukuju ovim proizvodima, posebno ako oni ne praktikuju odgovarajuću ličnu higijenu ruku.

malo voće

Zbog toga je važno da se sve radnje u proizvodnji sprovedu u dobrim higijenskim uslovima kako bi se smanjile opasnosti po zdravlje zbog kontaminacije svežeg voća i povrća.

Opširnije: Higijena u primarnoj proizvodnji sitnog voća

Pravilnik o načinu obeležavanja i registracije goveda

krave na ispaši

Objavlјen je Pravilnik o načinu obeležavanja i registracije goveda, kao i o službenoj kontroli obeležavanja i registracije goveda, "Sl. glasnik RS", br. 102/14 koji možete preuzeti ovde.

Mere za smanjenje brojnosti glodara

Mere za smanjenje brojnosti glodara

Uprava za zaštitu bilja tokom leta, nakon dobijenih izveštaja sa terena i obilaska ugroženih područja, 25. avgusta 2014. godine, izdala saopštenje o mehaničkim i hemijskim merama suzbijanja glodara (postavljeno na zvaničnom sajtu Ministarstva www.mpzzs.gov.rs). Podsećamo da je u cilju smanjenja brojnosti poljskih glodara, potrebno izvršiti pravovremeno i organizovano suzbijanje, koje će obuhvatiti što veće površine, kako poljoprivredne tako i nepoljoprivredne, i to uz saradnju i koordinaciju svih nadležnih organa i službi na terenu.

Opširnije: Mere za smanjenje brojnosti glodara

Izveštaj sa preporukama primene agrotehničkih mera i tehnologije gajenja na poplavljenom području u 2014. godini

Izveštaj sa preporukama primene agrotehničkih mera i tehnologije gajenja na poplavljenom području u 2014. godini
 
Laboratorijska ispitivanja uzoraka zemljišta i nanosa (mulja) uzetih sa poljoprivrednog zemljišta koje je zahvaćeno poplavama su završena i Ministarstvu poljoprivrede su dostavljeni laboratorijski izveštaji. Rezultati ispitivanja zemljišta pokazuju da su utvrđene koncentracije ispitivanih teških metala uglavnom nalaze ispod maksimalno dozvoljenih vrednosti za poljoprivredna zemljišta te se ono može smatrati bezbednim sa stanovišta prisustva teških metala.

Opširnije: Izveštaj sa preporukama primene agrotehničkih mera i tehnologije gajenja na poplavljenom području...

Uputstva za poljoprivrednike koji se bave stočarstvom

 
krve na pojilu
 
1. Životinje uvoditi samo u očišćene i dezinfikovane prostore.
 
2. Prvi otkos trave, deteline i dr. sa poplavljenog područja ne koristiti za ishranu stoke ni kao seno ni kao senažu.
 
3. Plavljena područja ne koristiti za ispašu stoke, ako stoka (preživari i kopitari) nije vakcinisana od antraksa i klostridijalnih infekcija.

4. Stočnu hranu skladištiti u dezinfikovanom prostoru.

Opširnije: Uputstva za poljoprivrednike koji se bave stočarstvom